Chính Sách Hoàn Tiền

Store Trang Nguyễn chỉ nhận đổi / trả sản phẩm trong trường hợp lỗi do vận chuyển hoặc nhà sản xuất.

Thời hạn đổi trả sản phẩm:

  • Đơn hàng ở khu vực HCM : Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng.
  • Đơn hàng ngoài khu vực HCM : Trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận hàng.

Điều Kiện:

  • Có hình ảnh chụp lại kiện hàng, có bao gồm mã vận chuyển trên kiện hàng.
  • Sản phẩm còn nguyên hộp giấy bên ngoài, thấy rõ số lô sản xuất.
  • Sản phẩm đổi lại là sản phẩm có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị thu hồi sản phẩm đã mua. Trường hợp sản phẩm đổi lại có giá trị cao hơn giá trị thu hồi sản phẩm đã mua thì khách hàng có trách nhiệm bù số tiền chênh lệch.